تاريخ : چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ | ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

نازنینم..خدایم..چرا بندگانت این مدل شدند؟! تا آنجا که یادم هست تو آن ها را اینگونه

نیافریدی!پس با خود چه کرده اند که به این روز افتاده اند...؟!!!

هم دلم به حالشان می سوزد هم ارزش ترحم کردن هم برای خود باقی نگذاشتند..