تاريخ : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ | ۸:٢٩ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

دردلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

بازمی پرسمت از مسالۀ دوری و عشق

وسکوت تو جواب همۀ مساله هاست