تاريخ : دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢ | ۳:۳٠ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس
ساده نگذر!

نگاهت را کوک کن!!!

شایــد...

کسی  راز دلت را پیدا کــرد..
 
و با خیسی چشمانت هم آغوشی کـــرد.
 

 
 آرام آرام رد نشو از من!
 
 
آسمان دلم با تو بود می شنوی؟! این حرف دل است نه یک ذهن زیبا!!