تاريخ : سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢ | ٤:۳۸ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

آخر خوش انصاف دویست سیصد هزار تومان بابت مجسمه و دکوری می دهی

و گوشۀ پذیرایی ات می گذاری که چه؟!

برای زیبایی خانه ات؟!که از بقیه عقب نمانی؟!

پس زیبایی خانۀ دلت را با چه تزیین می کنی؟!!تا چه قیمتی حاضری برایش پرداخت کنی؟

همان دویست سیصد هزار تومان که گاهی حتی از این بیشتر هم می خری،

حاضری بدهی در این زمستان تا تن چند کودک بی پناه در سرمای بیرحمانۀ فقر

نلرزند؟!حاضری چنین قیمتی را بدهی تا شکم گرسنه ای سیر شود؟!

تماشای کدامیک لذت بخش تر است؛

تماشای مجسمه های لوکس گوشۀ پذیرایی ات یا لبخند معصوم کودکی گرسنه؟!!

مطمئن باش چشم تجمل پرستان از این دکورها و تجملات سیر است.

پس خود را فریب مده و نگاهت را تغییر ده!