تاريخ : سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢ | ٢:٤٥ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

وقتی که تو نیستی

دنیا

چیزی کم دارد

مثل ِ کم داشتن ِ یک وزیدن ، یک وا‍ژه ، یک ماه !! ...

من فکر می کنم در غیاب ِ تو

همۀ خانه های ِ جهان خالیست !

همۀ پنجره ها بسته است !

وقتی که تو نیستی

من هم

تنهاترین اتفاق ِ بی دلیل ِ زمین ام !! ...

واقعا ...

وقتی که تو نیستی

من نمی دانم برای گم و گور شدن (!)

به کدام جانب ِ جهان بگریزم ...