تاريخ : دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢ | ۱:٥٢ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

با شما طایفه زنده کش مرده پرست هستم!

تا کی می خواهید تیری شوید بر قلب یکدیگر؟!

تا کی می خواهید سوهان روح یکدیگر باشید؟!

تا کی حب و بغض؟!!

تا کی بی مهری و کدورت؟!

تا کی غرور و فقط خود را دیدن؟!

با همۀ شما هستم!!

راضی نیستم،

وقتی از میانتان رفتم و همنشین خاک شدم،

مرا عزیز خود و بهترین کس خطاب کنید!!

پس سر قبرم ضجه نزن و بیهوده اشک نریز!!

تا زنده هستیم همدیگر را دریابیم!

بس است این همه تنها گذاشتن همدیگر و زندگی کردن تنها در دنیای خود!

برایم گریه راه نیانداز!راضی نیستم!