تاريخ : پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢ | ۸:٤۳ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

خسته

خودخواه

بی شکیب

از این جهان فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند

با من مدارا کن !

بعدها ...

دلت برایم تنگ خواهد شد ...

                                                 سید علی صالحی


 

راستی دلت برای آسمان..

تنگ خواهد شد..؟!

اما

دلِ تنگِ من برایت..

چون دلِ انارِ سرخ،

تَرَک برداشته..!

ولی افسوس.. از امروز صندوقچۀ آسمانِ دلم را می بندم و به کناری می گذارم!

اشک گفتم آرام بگیر!!نمی خواهم راه بگیری!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خدا فقط  به خاطر تو..اما خدایا یک روز!می آیم و حقم را از تو طلب می کنم..

و می دانم که خواهی داد،خدای مهربانم.

آسمان اندکی صبوری کن..!!روزهای خوب خواهد رسید.