تاريخ : پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ | ٧:٢۳ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

سوسو بزن امشب که به فـردا برسـانیم

چشمی بـه افـق­ های تماشــا بـرسـانیم

آرامــش خــاکستــــــــری پنجــــره ­هــا را

فــردا بـه بنـفشــابـی غــوغــا بـرســانیم

ای وسوسه­ ی کال فراسو خبری هست؟

بشتـاب، بیــا تــا خـودمــان را بـرســانیم

با بـاد غـریبــی کـه رهــا مـی­ وزد امشب

خود را بـه همـان «روز مبــادا» برسـانیم

چند آن همه دیروز؟ چرا این همه امـروز؟

دستــی بـه فــراوانــی فــردا بــرســانیم

یک جرعه جنون کاش که بی­تابی خود را

امشب بـه «نـدانیـم کجــاهـا» برسـانیم

انگــار در ایــن فاصله مـوج از نفس افتـاد

بـایـد عطشــی تــازه بـه دریـــا برسـانیم

در زرورق شعــــــر بپیـچـان دل خـــود را

بـــردار کـه تــا آن ســـر دنیــــا برسـانیم