تاريخ : پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ | ۱:٠٠ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

      گفتی:

               ما فاتحانِ قلۀ خورشیدیم

                                                          دل خوش دار!

                        و من به پشت گرمیِ تو،

                                                            قد می کشیدم از دلِ تاریکی.