تاريخ : پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ | ۱:٠۱ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

نمی دونم چرا حس می کنم آدما جمعه که میشه البته می گم آدما منظورم همه نیست!

انگار جمعه ها آدما بیشتر خدا رو فراموش می کنند!

برای همینه که جمعه ها رو دوست ندارم!!جمعه که می رسه غصه ام می گیره!

همیشه دیگران جمعه رو ازم می گیرند انگار اجباری باید همرنگ جماعت باشی!

آره! نه نگو!حوصله فریب خودم رو ندارم!

چکیده قلم:با درد می نویسم با اشک پاکنویس می کنم با بغض به ثبت می رسانم.