تاريخ : پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ | ۱:٠۱ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

یکی برام ایمیل داد آسمان چرا دیگه نمیای برای مولا.عج. بنویسی؟

گفت مولا هم دلش برات تنگ شده.

چقدر از این حرفش خجالت کشیدم.خرد شدم.من حقیر سراپا تقصیر بیچاره تر از اینم

که مولایی به این عزیزی و بزرگواری دلش برام که ذره ای هم نیستم تنگ بشه.

به اون دوست میگم؛دوست عزیز آسمان زخم دل مولاست نه مرهم...!!

چکیده قلم:با درد می نویسم با اشک پاکنویس می کنم با بغض به ثبت می رسانم.