تاريخ : چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳ | ۸:٠٠ ‎ب.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

بندِ دلِ من

به لبخندهای تو بند است

برای دوست داشتنت اما

لبخندهایت را نه

دلت را لازم دارم!

از شعبده باز هم کاری ساخته نیست

گیرم طناب بکشد از دل من تا دل تو

گیرم با دست هایی به پهلو باز

که معلوم نیست برای حفظ تعادل است

یا برای بغل کردن تو

تمام طناب را راه بروم و نیفتم

یا گیرم این لبخند لعنتی ات

سوژۀ معروف ترین نقاشِ قرنِ بعد شود

با این ها

چیزی از قدِ تنهایی هایِ من

آب نمی رود عزیزم

و هنوز

شب ها

روی شعرها غلت می زنم !