تاريخ : چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳ | ٢:۳۸ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

زندگی را سایه بانی لازم است

از سوزِ آفتاب که کم آوردی کار و بار را رها کنی

بروی در خنکیِ سایه بان لَم دَهی

چشم بر هم بگذاری و از سرِ لبخندِ آسودگی بگویی:

لحظه ای...بی خیالِ زندگی..!!

..

حال که بر این خنکی تکیه داده ای،

دوست داری در سکوت

هی حرف بشنوی هی حرف بشنوی و حرف بشنوی

اما نمی شنوی..!!

شاید هم جهان به یادِ فیلم هایِ جنایی

چون اسحله ای مجهز به صدا خفه کن شده!

                                                        آسمان فردوس