تاريخ : شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ | ٥:٤٧ ‎ب.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

یکی از بهترین راه های پس زدن و متوقف کردن نگرانی

" اعتماد کامل به مدیریت عالی خداوند در زندگی ات" است.

و نیز "در زمان حال زندگی کردن" است.

همیشه در زمانی که در آن به سر می برید زندگی کنید

بیشتر نگرانی های ما در زندگی زمانی سراغ ما می آید

که به آینده ای که هنوز پیش نیامده فکر می کنیم .

آینده ای در ذهن خود می سازیم که گاهی هرگز اتفاق نمی افتد.

پس آرام باش.

                    آسمان فردوس