تاريخ : چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳ | ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

دیروز

ما زندگی را

به بازی گرفتیم

امروز،او

ما را...

فردا؟