تاريخ : دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳ | ٥:٢٠ ‎ب.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

نازنین دقت کرده ای؟!

تا می خواهی منطقی عکس العملی نشان دهی

می گویند:هیس!! آرام...منطقی باش!

و سال هاست به نام یک آدم بسیار منطقیِ آرام

به زمین و زمان لبخند می زنم!

نازنین؛منطقی خواهم ماند اما..

تو اینگونه نباش راحت حرف هایت را باز گو حتی با فریادی رعد آسا!

گل نازم...

از سکوتِ بسیارم احتمالِ فرضی صادر کرده ام

که خواب تو را ربوده و مرا نادیده.

راستی؛آرامشِ این روزهایم را

باید قدردانِ بی رحمی هایِ تو باشم یا شکسته شدنِ خودم..؟!

نمی دانم...فقط حداقل دانسته ام تویی!

تو که بسیار دوست دارمت نازنینم

و بادهایِ زودرسِ پاییزی که خبرهای عجیبی در گوشم نجوا می کند.

                                                                                       آسمان فردوس