تاريخ : دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ | ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس


در مراسم افتتاحیه یکی از جشنواره های ادبی ، وقتی نوبت به شعرخوانی ناصر فیض طنزپرداز معروف رسید ، یکی از جوانان علاقه مند به ادبیات که به نظر می رسید از حضور و شعرخوانی فیض در برنامه خیلی ذوق زده شده ، بلافاصله با دوربینی که به همراه داشت برای گرفتن عکس از جای خود بلند شد تا هنگام شعرخوانی چند عکس هنری از شاعر بگیرد .

عکاس عشقِ ادبیات ، فارغ از همه چیز ، دوربین را جلوی چشمش گرفته بود و برای تنظیم آن مشغول عقب عقب رفتن بود که ناگهان پایش به سیمی که روی زمین بود گیر کرد و به خاطر از دست دادن تعادل ، به طرز وحشتناکی زمین خورد .

زمین خوردن عکاس همزمان شد با پایان شعرخوانی ناصر فیض و قرار گرفتن مجری برنامه در پشت تریبون . درست در همین لحظه که نگاه سالن به عکاس زمین خورده معطوف شده بود ، مجری شوخ طبع و حاضر الذهن برنامه برای این که از تلخی این صحنه بکاهد ، رو به جمعیت حاضر در سالن کرد و به خنده گفت : افتادگی آموز اگر طالب « فیضی » !

بعد از خواندن این مصرع توسط مجری رند برنامه ، گویی بمب خنده در سالن منفجر شد ، به طوری که عکاس زمین خورده هم با وجود تمام دردی که از زمین خوردن می کشید ، با شنیدن این مصرع ، دردش را فراموش کرد و نیشش تا بناگوش باز شد و ماجرا ختم به خیر گردید !

(خاطره رضا رفیع.برگرفته از سایت شاعران پارسی زبان)