تاريخ : پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳ | ٩:٤٠ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

اگر حوصله نداری

حداقل سر به سر دل آدم ها نگذار

دل دیگران را به بازی گرفتن قیمت سنگینی در پی دارد!

راستی یک چیز دیگر؛

قبول کن گاهی یک آدم ساده می تواند لبخندی را به دل خسته ای برگرداند،

حتی اگر هیچ نسبتی با او نداشته باشد.

پس مراقب اطرافیانمان بیشتر باشیم و خوب هوای همدیگر را داشته باشیم

به امید لحظۀ بعد نباش که معلوم نیست آیا باشد یا نه!

در پیِ لحظه باش.

                        آسمان فردوس