تاريخ : شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳ | ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

چراغ اتاق را خاموش می کنم و سعی می کنم چشم روی هم بگذارم.

نمی شود!در تاریکی به سقف خیره می شوم.هندزفری ام را در گوشم می گذارم.

بیست دقیقه ای می گذرد؛ سعی بیهوده ای است خواب به چشمانم نمی آید.

کتاب "نگران نباش" را از بالای سرم برمی دارم.

از روی تخت بلند شده لامپ را روشن می کنم و خود را سرگرم مطالعه شعر می کنم.

" نگران نباش همه چیز درست خواهد شد" سید علی صالحی چه اسم جالبی گذاشته.

یعنی واقعاً همه چیز درست خواهد شد؟نخواهد شد؟خواهد شد؟قاطی کرده ام!!

صفحه به صفحه زمزمه می کنم و جلو می روم..

"فانوس را نزدیک تر بیاور/ نور...مَحرمِ نوشتنِ ماست. " دقیقاً..!!

"دنیا/سرش برای هیچ دانایی/ درد نمی کند" آره هر چه بی خبر تر..خوش تر!!

"آرام بگیرید به وقتِ دُرُست." ای بابا!!کی چیزی سر جایش بوده که الان باشد!!

" از دریا یاد بگیریم/دریا/توفانی می شود/اما/حتی یک بچه ماهی را به کُشتن نمی دهد."

چه تعبیر فوق العاده ای دربارۀ دریای متلاطم کرده!به شاعر آفرین می گویم و لبخند می زنم.

بعضی اشعار حوصله ام را سر می برد.همان طور کتاب را پیش می روم.

"و چه کیفی دارد/وقتی یک دنیا درد را از یاد بُرده ای/و عبور باد.."

نه!نخیر نمی شود!این کتاب دارد کلافه ام می کند!دلتنگی هایم را بیشتر کرده!

با این حال همگام با بعضی صفحات اشک هایم بی صدا سُر می خورد و می افتد.

نگرانی به جانم چنگ می اندازد.پُرِ از تشنگی می شوم.هنوز چشمانم داغِ اشک است.

ساغری از عشق سر می کشم و مست می شوم.قلبم به درد می آید.مرا چه می شود؟

"جداً یک نفر نیست یک حرفی بزند!؟" دیوانه ام می کند این مصرع..!!

"اینجا انگار/یک چیزی گم کرده ام/خیلی وقت پیش." همین طور است که می گویی!!

" سخت نگیر/آرام باش/رویاهای روشن خود را مرور کن/ و نزدیک تر بیا"

خدای من..چه می گوید؟نه انگار هر لحظه بی قرار تر می شوم و تنها تر.

خدا را صدا می زنم..قلبم درد می گیرد.باز صدایش می زنم آرام آرام.

ساعت یک نیمه شب و کتاب تازه شروع کرده را تمام کرده ام.

این برای من یعنی اوج دلتنگی که یک کتاب را یک شبه می خوانم.

بس است دیگر.آنقدر پُرم که قلمم هنوز جا دارد.راستی نازنین یادت هست؟!این بیت:

" نشدم راهی این چشمه که سیراب شوم... تشنگی ناب‌ترین لذت دنیاست رفیق! "

                                                                                            آسمان فردوس

 " جوانمرد به دلیل شخصی  از کپی این دلنوشته ام راضی نیستم.پس رعایت کن "