تاريخ : یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳ | ٧:٢٤ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

 

به مناسبت بیستم مهر روز بزرگداشت شاعر گرانقدر لسان الغیب حافظ شیرازی

مقامِ امن و میِ بیغش و رفیقِ شفیق

گرَت مُدام میسّر شود زهی توفیق

جهان و کارِ جهان جمله هیچ بر هیچ است

هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیایِ سعادت رفیق بود رفیق

به مأمنی رو و فرصت شِمُر غنیمتِ وقت

که در کمین گهِ عمرند؛قاطعانِ طریق

بیا که تو به، ز لعلِ نگار و خندۀ جام

حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق

اگر چه مویِ میانت به چون منی نرسد

خوش است خاطرم از فکرِ این خیالِ دقیق

حلاوتی که تو را در چَهِ زنخدان است

به کُنهِ آن نرسد صد هزار فکرِ عمیق

اگر به رنگِ عقیقی شد اشکِ من چه عجب

که مُهرِ خاتمِ لعلِ تو هست همچو عقیق

به خنده گفت که حافظ غلامِ طبعِ تو ام

ببین که تا به چه حَدَم همی کند تَحمیق