تاريخ : چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳ | ۱:٠٠ ‎ب.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

 

 

من

کسی را می شناسم

که قلبی دارد زنده به معجزۀ عشق و رتیم نا منظم هستم نیستم هستم نیستم..!

می خواهی نشانی دهم؟

من

کسی را می شناسم

شده است حکمِ شمعی در دستِ باد!

می خواهی نشانی دهم؟

من

کسی را می شناسم

تمام واگویه هایش را در تنهایی اش دفن کرد تا آرامش در دنیا معنا شود!

می خواهی نشانی دهم؟

من

کسی را می شناسم

از تنها ترین ها بود که مثل یک مرد زندگی کرد

اما تنهایی را روی دوش کسی رها نکرد

می خواهی نشانی اش دهم؟

پس بنویس...!

                    آسمان فردوس