تاريخ : شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ | ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

آسمان مهربانم!

ممنونم که به هوای دل من،

گریستن آغاز کردی!

و چه زیبا می باری..

صدای ترنم تو در فضا،

و عطر خوش طراوتت،

جان تازه به من می بخشد!!

فکرش را هم نمی کردم اینقدر دلم باران بخواهد..،

و امروز ببینم آسمان بر سرم می بارد!

ببار که خوش می باری...

ببار از آسمان زیبا بر سر آسمان کوچک دلم..