تاريخ : پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢ | ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

 شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید

مگر مساحت رنج مرا حساب کنید
 
محیط تنگ دلم را شکسته رسم کنید

خـطـوط منـحنی خـنده را خــراب کـنید

طنیــن نام مـرا موریانه خواهـد خورد

مرا به نام دگر غیر از این خطاب کنید
 
دگر به منطق منسوخ مرگ می خندم

مگـر به شیوۀ دیگر مرا مجاب کنیــد
 
در انجماد سکون، پیش از آنکه سنگ شوم

مـــرا بـه هـرم نفس های عشـــق آب  کنــید
 
مگر سماجت پولادی سکـوت مـرا

درون کورۀ فریاد خود مذاب کنیــد
 
بلاغت غم من انتشار خواهد یافت

اگر که متن سـکوت مرا کتاب کنـید

 

ت