تاريخ : پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤ | ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

نگران نباش همه چیز درست خواهد شد ــ سید علی صالحی ــ نشر مروارید ــ چ اول 92

اینجا انگار

یک چیزی گم کرده ام

خیلی وقتِ پیش.

 

هی می گردم و باز پیدایش نمی کنم

خیلی خستۀ خودم.

 

من از خودم خسته ام انگار

وَ

واژه ها،نوشته ها،میز،کشو

کِناره ها

وُ

لا،لباس،کُمُد،بالا،پرده،پایین.

اصلاً نیست اش هیچ وقتِ این همه اصلاً،

هیچ وقتِ این همه هرگز.

 

امروز هم باید یکی از روزهای فروردین باشد،

و من

جز خودم

هیچ کسی نمی داند اینجا چیزی گم کرده ام حتماً،

و یادم نمی آید چرا این همه عزیز!

چرا این همه عزیز...؟!

 

همین جا بود،

و مهم بود.

 

یک تکه از آسمان

ــ از راهِ پَرده ــ

افتاده پیشِ پایِ نور.

 

چرا دروغ بگویم

من

عمیقاً نومیدم این روزها.

شما باید کمک ام کنید

من

یک چیزی گم کرده ام گرامی،ماه،محترم.