تاريخ : جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤ | ٢:۳٦ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

چه شیرین با دلم همدست شده ای!

هر چه ابرو گره می اندازم، انگشت روی لبم می گذارم می گویم:

هیس!!آرام بگیر.

هر چه در گوشم پچ پچ می کند می رانمش

اما باز در عمقِ این آسمانِ خسته برایم کمین کرده!

سخن کوتاه؛

گاهی..حریفِ دلم نمی شوم.

                                        آسمان فردوس