تاريخ : دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ | ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

ای فرزند من

مولا علی .ع. می فرماید:

«روزی بر دو گونه است،یک روزی که در جستجوی آنی و به دست می آوری

یک روزی که در جستجوی تو است.»

به نظر من شهرت هم برای مرد دو گونه است؛

شهرتی که تو با کارت می کوشی که به دست بیاوری و شهرتی که او به طرف تو می آید.

فرزند من!همیشه کارت را مرمت کن

که کار تو را مشهور کند و شهرت به سوی تو بیاید نه اینکه تو به سوی شهرت بروی.

از کتاب یادداشت های روزانۀ نیما / به اهتمام عبدالرضا رضایی نیا / نشر سوره مهر/ صفحۀ 108