تاريخ : چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ | ٦:٥٥ ‎ب.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

شب شکن(مثنوی در عصر حاضر.همراه با حضرت ابراهیم)

مهدیه پاکروان ــ نشر شمس الشموس ــ چ اول ــ 160 صفحه ــ 1383

و ابراهیم همه را رها می کند چون یکی را دارد و به من و تو نیز می گوید:

نگذار هر رهگذری رنگی بر صفحه زندگیت بپاشد و «چه کسی بهتر از خدا می تواند رنگ

آمیزی کند.»

برای دوستی ات،چراغ قرمز داشته باش،و برای زندگی جهت نما! نترس! نترس! آن ها که با

طعنه و تحقیر، تو را از آسمانی شدن باز می دارند، بیگانه اند.تا کی عنان و اختیار ما بدست

تعارف؟!ترس و خجالت ؟!پس کی صلابت ؟ شهامت و شجاعت ؟

آری!

عاشقان را هر نَفَس سوزیدنی ست...

دنبال کسی باش که وقتی می آید به راحتی نمی رود و با خودش نور و روشنایی هدیه می

آورد،دنبال عشقی باش که همیشه جاودان بماند،با تو زندگی کند و با تو بمیرد و با تو در

حشر برخیزد،دنبال آتش باش که برافروزد و غیر را بسوزد..