تاريخ : شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢ | ٧:٤٠ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

 

 

وقتی یک کار خوب انجام می دهی،وقتی به یک ارزش اخلاقی زیبا دست می یابی؛

چقدر شیرین است که آن را به دیگران هم بچشانی!قرار نیست ما تمام جهان را تغییر

دهیم،به اندازۀ همان هایی که با آنها زندگی می کنیم...

همین که تو همان عطر خوشی که از یک ارزش زیبا حس می کنی،به بغل دستی ات

هم بچشانی و او گامی به جلو بردارد،این کار تو ارزشی بالاتر از یک منظومۀ شمسی را

دارد و شک نکن که همین خیر دنیا و آخرت را به همراه می آورد.

 

پس عزیز من!با مکر شیطان ناامید نشو و هم مراقب خوبی های خودت باش و هم این

خوبی ها را به اطرافیانت هم هدیه بده و با زیرکی به کمک فرمول 5+1بدی هایش را از او

بگیر!همیشه در دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها و پلیدی ها ابتدا پنج حسن اخلاقی

و رفتاری طرف مقابلت را به یادش بیاور آنگاه با ادب و احترام و حفظ شخصیت وی یک

نادرستی او را بیان کن و همچون دوستی دلسوز او را به سوی نور دعوت کن.

 

امر به خوبی ها و نهی از بدی ها، خطیرترین کار و در عین حال باشکوه ترین کردار

است.پس اگر توانایی اش در خود می بینی قدم بردار.مبادا که کاری کنیم به جای هدایت

فردی به سوی خوبی ها،او را سرخورده تر و ناامید تر کنیم!هشیارانه عمل کن و با

زیباترین رفتار ممکنه ،همچون پیامبر اعظم عزیزمان که درود و صلوات خدا بر او باد!