وقتی که عاشق نباشی ــ سرودۀ پروانه نجاتی

جانی شکیبا نداری وقتی که عاشق نباشی

شوق تماشا نداری وقتی که عاشق نباشی

با عاشقی می توانی چون موج دریا بجوشی

راهی به دریا نداری وقتی که عاشق نباشی

خواب تو کابوسناک است از بوی شب می هراسی

آرام رؤیا نداری وقتی که عاشق نباشی

حس می کنی روزهایت فرقی ندارند با هم

میلی به فردا نداری وقتی که عاشق نباشی

آواز مرغان وحشی با روح تو همصدا نیست

یک روح شیدا نداری وقتی که عاشق نباشی

می روید از اشک عاشق بر خاک،فصلی پر از گل

چشمی شکوفا نداری وقتی که عاشق نباشی

 / 0 نظر / 14 بازدید