جوانه های ذوق زندگی

پُر از شوقم برای رسیدن کریسمس

حال چرا کریسمس؟! چون به دنبال بهانه های کوچک شادی ام..!

هیجان زیبایی دارد هم برای کریسمس لحظه شماری می کنم هم یلدا

چند روزی است می خواهم کوکی کدو حلوایی درست کنم؛

اما فرصت نمی کنم حتی تمام وسایلش را هم خریده ام و

هر بار که به این عکس خیره می شوم ذوق زندگی دوباره در جانم جوانه می زند

هیچ کس جز خودم نمی داند چقدر خسته دارم زندگی را ادامه می دهم.. 

                                                                آسمان فردوس

 


/ 1 نظر / 24 بازدید