بهترین استادِ زندگی ام..

بهترین معلم های زندگی ام

انسان هایی بودند که به من الفبای خودباوری و زندگی مشق کردند.

                                                                                       آسمان فردوس

 


/ 0 نظر / 4 بازدید