آخَر چند بار باید ارفاق داد..!؟

امروز دوست داشتم وقتم برای خودم باشد وقتم آزاد بود

کنارِ نسیمِ خنکِ پنجره لم دادم و پست های جدید گوشی ام را می خواندم

بعد از کمی شعر و اخبار و گزیده کتاب ها، اینستاگرام را باز کردم

مثل عادت همیشه ام سری به صفحه ای زدم که پست هایش را دوست داشتم

همیشه از عکس ها و نوشته های این دختر که تنها زندگی می کرد انرژی می گرفتم.

 

از پستِ جدیدش آنقدر لبریز از بغض شدم که وسط سطرهای پایانی نوشته اش،

بعضم شکست همان طور که می خواندم اشکم روی صفحۀ گوشی ام چکید..

به هق هق افتادم هر چه اشکم را با انگشتانم کنار می زدم دوباره راه می گرفت

تلنگر خوبی نبود تلخ شدم.. کاش هیچ اتفاقی مرا یادِ آن روز نمی انداخت

یک نفس عمیق کشیدم تا بر خودم مسلط شوم 

 

چرا آدم های مهمِ زندگی، به این راحتی.. دچار فراموشی می شوند 

به آدم ها چند بار باید ارفاق داد و..

چند بار از فراموشی هایشان  خود را  به تغافل زد؟ آخَر چند بار..!؟

                                                             آسمان فردوس

 

دانلود آهنگ فوق العاده زیبا و دلنشین " دلتنگی.. " با صدای دکتر مسعود صابری

 


/ 0 نظر / 18 بازدید