مشرق ترین نقطۀ قلب تو

در قلب من خورشیدی طلوع کرده از مشرق ترین نقطۀ قلب تو

کجا می آیی به هوای باران..؟

گفته بودم دیگر بارانی نمی آید که بخواهی بهانۀ ماندن کنی!

می شود دیگر پا در خواب هایم نگذاری؟

دارم آلبوم دلتنگی هایم را می بوسم و کنار می گذارم؛

پس بی هوا سلام نده!!

                             آسمان فردوس

 

/ 0 نظر / 4 بازدید