دور خواهم شد ازین خاک غریب..

از همهمۀ باد خوابم نمی برد

شعر اخوان را زمزمه می کنم؛

ولی از زوزه های باد پیداست.. که شب مهمان توفان است امشب..

آرامش در این چهره موج می زند..اما در دلم طوفانی بر پاست.

از او می خواهم آرام گیرد اما حریفش نمی شوم.با تو هستم!آرام باش تا او آرام گیرد..!

امشب از آن شب هاست که شعر پشت شعر در خاطرم زمزمه می شود

قایقی خواهم ساخت..خواهم انداخت به آب

هنوز هم وقتی برای کودکان قایقِ کاغذی می سازم و شوق آن ها را می بینم،

با خود می گویم کاش من هم مثل آن ها قایقِ دست سازم را واقعی می دانستم..

هیچ..!ساده است؛آسمان دلش گرفته است..همین!

                                                                آسمان فردوس

یاد آوری " از بغض چشمانم به تنگ آمدم..گریستم و گریستم..و آسمان با من گریست.. "

دانلود آهنگ بی کلام بسیار زیبای " Bien nho " به نام " دریای من ".

 

/ 0 نظر / 4 بازدید