آخ کِی میشه برم بخرمش!

دلم کتاب هایِ جدید آنا گاوالدا رو می خواد ؛

خوندن قلمِ آنا  حالمو خوب می کنه.. اون سادگی اون طنز ظریف

اون حسِ خوب زندگی که صمیمانه در گفتگوها به تصویر می کشه

کافیه یه کم دیگه صبر کنم کمی بیشتر پس انداز کنم تا بتونم بخرمشون!

حواسم به کتاب های تازه ترجمه شده و چاپ شده اش هست و 

وقتی می بینم ذوق می کنم که آخ کِی میشه بخرم و بخونمش..؟

فعلا به خودم وعده میدم و صبوری می کنم تا با شوق برم کتابفروشی و خرید قلب

                                                                        آسمان فردوس

 


/ 0 نظر / 54 بازدید