لحظه هایی که گم می شوم

هنوز هستی؟

لا به لای لحظه هایی که گم می شوم

در هیاهوی ازدحام یک شهر؛


آن دقیقه هایی که همه غریبه اند برایم

نگاهم را

در تیزی آفتاب گیج می کنم


بی صدا راه می گشایم

از میان مردمانی که سکوتم را نمی فهمند..


هستی هنوز..؟

هنوز می شنوی..؟ نیستی.. یا هستی..؟ / آسمان فردوس


پیوست آسمان: " قطعه پیانو که گذاشتم ؛

اثر فوق العاده زیبای سامان احتشامی است به نام راز باغ "


آسمان فردوس _ شنبه 5 اسفندماه 1396 _ ساعت 00:48 بامداد

/ 0 نظر / 63 بازدید