دلتنگی با عطر وانیل و قهوه

از کنارش که رد شدم دیدم تازه افتتاح شده و جالب که به نام من بود!

دید که من مردد ایستادم ذوق زده گفت:

_ بریم تو، واسه من یه هویج بستنی بگیر.

_ سرده هوا؛ سرما می خوری.

_ بگیر دیگه!

وارد فضای گرمش که شدم آرامش خوبی به من داد اما دلتنگی، یک دفعه به جانم ریخت.

عطر وانیل و قهوه و کیک تازه شامه ام را نوازش کرد.

پشت میز نشستم و در سکوت منتظر ماندیم. فقط برای او سفارش دادم.


با اشتها و خندۀ زیبایی داشت هویج بستنی اش را می خورد و من خیره به او.

کاش کسی هم می توانست مرا به این راحتی خوشحال کند..

وقتی جلوی صندوق پول را حساب کردم تازه فهمیدم چه ریسکی کردم؛

بدون اینکه به جیبم نگاهی کنم آمده بودم و حال جز چند سکه برایم باقی نمانده بود.

با آرامش عجیبی از دلتنگیِ با عطر وانیل و قهوه جدا شدم و بین عابران خیابان گم شدم. / آسمان


پیوست آسمان:

" دانلود آهنگ جدید و فوق العاده آروم زیبای  عزیزم، با صدای امین رستمی "


آسمان فردوس _ پنج شنبه 24 اسفندماه 1396 _ ساعت 17:20 عصر


/ 4 نظر / 116 بازدید