بی اخلاقی!

این روزها  یک چیز را در همه جا می بینی که خیلی ناراحت کننده شده؛

و آن چیزی نیست جز: بی اخلاقی!

من نمی دانم این مردم را چه شده؟! 

پس کجا رفته آن خوشرویی و حُسن اخلاقی ایرانی؟

این کشور با چنین فرهنگ و ادب غنی ، چه شده مردمانش در رفتار و کلام بی اخلاق شده اند؟

از دنیای واقعی و جامعه و خیابان ها بگیر تا دنیای مجازی!

ما هنوز هم می توانیم خوب باشیم و خوب بمانیم تنها کافی است منتظرِ تغییرِ بقیه نباشیم؛

بلکه تغییر را از خود شروع کنیم!

هر کس به سهمِ خود گامی بردارد، حالِ خیلی ها خوب می شود

مهربان باشیم.. زیبا با همدیگر حرف بزنیم.. بی توقع به رفتارها پاسخ دهیم

خوشبین زندگی کنیم.. دور از قضاوت و کینه.. دور از رفتارهای پرخشم و عصبی.

                                                                              آسمان فردوس

 


/ 0 نظر / 24 بازدید