برگ برنده..

در سلسلۀ عشق

نه لیلی نه شیرین نه زلیخا

هیچ یک دستِ پیروزی را بالا نمی برند!

برگ برنده از آنِ مردانی از تبار مجنون است از نسل فرهاد از نوادۀ یوسف.

نه نازنین.. این طوری ها که فکر می کنی نیست!!

فراموش کرده ای من همان دلداده ای هستم که مادرم حوّاست!

دل دل نخواهم کرد

نوایِ این دلِ غریب را به تمام سروده های جهان ترجیح می دهم.

اما..نازنین از تو چه پنهان..

شب ها پشتِ پلک هایم به کمین نشسته ای

چشم که بر هم می گذارم

فریادِ دلتنگی ام می خواهد دیوارِ سکوت شب را در هم شکند!

                                                                               آسمان فردوس

پی نوشت آسمان:به قول استاد قیصر؛

گاهی..صد بار در یک روز می میرم..

حتی..یک شاخه از محبوبه های شب..یک غنچه مریم هم برای مُردنم کافی است..

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید