نمی خواهد بپرسد حالِ ما را هیچ کس آیا؟ ــ سرودۀ کیوان شاهبداغی

کسی می داند آنجا،

یک نفر اینجا، دلش تنگ است

دلش پر می کشد تا یک نگاه گرم

هوای چشم هایش سخت بارانی ست

کسی آیا دلش تنگ صدای ما نمی گردد

هوای دستِ ما، در دست هایش نیست

نمی خواهد بپرسد حالِ ما را هیچ کس آیا؟

کسی دلتنگِ این دلتنگ، آیا هست؟

رساتر از سکوت، آیا کسی فریاد می داند؟

 

/ 0 نظر / 24 بازدید