مثل تو آبی.. مثل تو روشن.. ــ سرودۀ راضیه بهرامی

دوباره مثل تو آیا؟ دوباره مثل تو هرگز

دوباره مثل تو حاشا، دوباره مثل تو هرگز

دوباره مثل تو دیروز، دوباره مثل تو امروز

دوباره مثل تو فردا، دوباره مثل تو هرگز

دوباره مثل من آری، چه بی شمار و فراوان

دوباره مثل تو اما...دوباره مثل تو هرگز

دوباره آینه زادی که در کتاب نگاهش

هزار آیه زیبا، دوباره مثل تو هرگز

دوباره مثل تو آبی، دوباره مثل تو روشن

نخیر حضرت دریا، دوباره مثل تو هرگز

 


 

/ 0 نظر / 21 بازدید