با دل بر حافظ تفأل بزن و دلم بخوان..!

               نازنین..!

               با این دلِ تنگِ نَفَسْ تنگ چه کنم..؟!

              آه..این روزها.. این ساعت ها و لحظه ها.. نَفَسم تنگ می شود برای خدا..!

                                                                                           آسمان فردوس 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید