وقتی خندیدی باید خنده هاتُ به من تقدیم کنی

هیچ وقت نفهمیدم چه طور این جوری می خنده ولی فکر می کنم دلیلش گریه کردنای زیادشه!

فقط کسایی که زیاد گریه می کنن می تونن قدرِ قشنگیای زنده گی رُ بدوننُ خوب بخندن!

گریه کردن آسونه وُ خندیدن سخت! خیلی زود اینُ می فهمی!

وقت ِ برخوردت با دُنیا یه گریه ی طولُ دراز سَر می دیُ بعدش هَم

تا چند وقت غیرِ گریه کاری اَزَت بَر نمیاد!

همه چیز تو رُ به گریه می ندازه: نور، گُرُسنه گی، کلافه گی!

هفته ها وُ ماه ها وقت می بَره تا لبخند رو لَبات بشینه وُ گلوت از خنده بِلَرزه!

ولی نباید از این حرف ها مایوس بشی!

وقتی لبخند زَدی، وقتی خندیدی باید خنده هاتُ به من تقدیم کنی 


از کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد | اوریانا فالاچی | ترجمۀ یغما گلرویی | نشر دارینوش

 


/ 0 نظر / 25 بازدید