با پردهء اتاقم نجوا می کنم

رفیق همه روزهای من

نیستی در شبانه های تنهایی ام و من

دردهایم را با پردهء اتاقم نجوا می کنم.. / آسمان فردوس


آسمان فردوس _ پنج شنبه 30 فروردین 1397 _ ساعت 01:03 شب

/ 2 نظر / 39 بازدید