دنیای عشق

زیباییِ دنیایِ من

به شراره هایِ پر شکوهِ مهرِ توست

به این دوست داشتن هایِ از عمق دل

به ضیافت بغض و اشک در دلتنگی شبانه.

نازنین مرا محک مزن!من عشق را هر جا که باشد می شناسم!

                                                                                 آسمان فردوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به قول قیصر عزیز:

هر کس مرا می بیند

از دور می گوید:

این روزها انگار

حال و هوای دیگری داری!

اما

من مثل هر روزم...

 

 

آهنگ دقیقه های آخر

/ 0 نظر / 7 بازدید