خسته نیستی از بس نیامدی ــ سرودۀ کیوان شاهبداغی

از بس نیامدی

من پایِ پنجره یک خانه ساختم

در انتظار تو

آویختم نگاه خودم را ز چشمِ خیس

من هر دعا که بلد بوده، خوانده ام

نذری نبوده نکردم برای تو

من خسته نیستم

من عهدِ انتظارِ تو بستم به جان و دل

زیباترین دقایقِ من،

انتظار توست

 

اما عزیز دل

تو خسته نیستی 

از بس نیامدی؟؟؟

 


/ 0 نظر / 30 بازدید