برگی از باغ کتاب آسمان(41)

 

قدرت اسطوره ــ نوشتۀ جوزف کمبل ــ ترجمۀ عباس مخبر ــ نشر مرکز ــ چ 84 ــ 344 صفحه

اسطوره ها سرنخ هایی برای امکانات معنوی زندگی بشرند.

هنگامی که یک انسان به الگویی برای زندگی دیگران تبدیل می شود،

به عرصۀ اسطوره ای شدن حرکت کرده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید