سیب سرخ عشق

آمدنت چنان نسیمِ صبا

اما رفتنت

همان نسیم ولی از تبارِ توفان است!

نازنین..

قدری بیشتر میهمانِ آسمان باش؛

در یلدایِ تنهایی ام

مست از سیب سرخِ عشق

با دیوانِ حافظِ قدیمی ام تفأل بر انتظار خواهم زد.

                                                                  آسمان فردوس

 

/ 0 نظر / 8 بازدید