من میهمان بودم و تو میهمانم

میهمانِ عزیزِ من!

هنوز گیجِ نگاهِ تو ام ..

و پُر از هیجانِ دوست داشتنت

انگشتانم را که قفلِ دستانت کردی دردهایم همه مُردند.

صدای تو ضرب در جذبۀ چشمانت ضربانم را به رقص می آورد..!

                                                                                    آسمان فردوس

 

سرِ سفرۀ افطار در نورِ ربّنایِ دل

بعدِ دعا برای مولا صاحب الامر علیه السلام

و استجابت خواسته های دیگر دوستان و عزیزان

اگر خاطری ماند برای این حقیر نیز دعا کنید..خدایا سخت محتاجِ نگاهِ تو ام.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید