برقِ نگاه تو از اوست

خدای من..تو چه زیبا شده ای!

نگاهت از هیجان برق می زند

رنگ چشمانت امشب روشن تر از قبل شده!

گونه ات از سرمایِ شهریور شده است ماری رُزِ صورتی.چرا می لرزی؟

ابتدا فقط خیره می شوی آرام و بی صدا..

دوست داری فقط با نگاه با او حرف بزنی

بعد..به مانند غریبه ای بی پناه در مقابل او سرت را به سمتی کج می کنی

بغض می خواهد اشک را به چشمانت گره بزند..نمی گذاری!

اشک نه!نمی خواهی این جماعت زیر چشمی همه چیز را بخوانند.

باز با همان نگاهِ دلشکسته به او خیره می شوی دلت به سویش پر می کشد

نامش را زمزمه می کنی نه او را صدا می زنی نه فریاد می زنی

آه..که دل دیگر در جای خود نیست..!

                                               آسمان فردوس  

 

/ 0 نظر / 12 بازدید